LINKS
ABOUT

info@teraglobus.lt

Tel: +370 687 86725

P. Vileišio g. 18, 

Vilnius, 10306, LITHUANIA; 

Dzērbenes ielā 14- 514, block C, Riga, LATVIA

SOCIAL
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
INOVACIJOS

TeraGlobus diegia pažangiausias technologijas ir inovacijas modernioje žemdirbystėje, skatinančias konkurencingumą ir produktyvumą. Siūlomos inovacijos ženkliai prisideda prie žemės ūkio taršos mažinimo ir ekologijos. 

TECHNOLOGIJOS

Kontroliuojamas drenažas - moderni technologija leidžianti reguliuoti požeminio vandens lygį, ko pasėkoje dirvožemyje sustabdomas trąšų išplovimas ir palaikomas optimalus drėgmės rėžimas.

EKOLOGIJA

TeraGlobus vienas iš veiklos tikslų yra skatinti ir diegti ekologiją skatinančias technologijas. Įdiegus Kontroliuojamo drenažo sistemą sumažėja trąšų išplova iki 70 proc. ir tuo pačiu ženkliai prisidedama prie Baltijos jūros ir vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo.

 
 
KONTROLIUOJAMAS DRENAŽAS:

Įrengiant kontroliuojamo drenažo sistemas siekiama šių tikslų:

  • Didinti žemės ūkio naudmenų produktyvumą ir konkurencingumą, kontroliuojant gruntinio vandens lygį ir sumažinant trąšų išplovimus iš dirvožemio.

  • Mažinti paviršinių vandens telkinių taršą, sumažinant trąšų išplovimus iš dirvožemio

RESEARCHED AREAS:

​Participation in complex research and innovation projects funded by the European Commission in collaboration with public and private sector partners.

​Participation in more than 60 Agricultural and environmental projects funded by the European Agricultural Fund for Rural Development in collaboration with public and private sector partners;