INOVACIJOS

TeraGlobus diegia pažangiausias technologijas ir inovacijas modernioje žemdirbystėje, skatinančias konkurencingumą ir produktyvumą. Siūlomos inovacijos ženkliai prisideda prie žemės ūkio taršos mažinimo ir ekologijos. 

TECHNOLOGIJOS

Kontroliuojamas drenažas - moderni technologija leidžianti reguliuoti požeminio vandens lygį, ko pasėkoje dirvožemyje sustabdomas trąšų išplovimas ir palaikomas optimalus drėgmės rėžimas.

EKOLOGIJA

TeraGlobus vienas iš veiklos tikslų yra skatinti ir diegti ekologiją skatinančias technologijas. Įdiegus Kontroliuojamo drenažo sistemą sumažėja trąšų išplova iki 70 proc. ir tuo pačiu ženkliai prisidedama prie Baltijos jūros ir vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo.

 
 
KONTROLIUOJAMAS DRENAŽAS:

Įrengiant kontroliuojamo drenažo sistemas siekiama šių tikslų:

  • Didinti žemės ūkio naudmenų produktyvumą ir konkurencingumą, kontroliuojant gruntinio vandens lygį ir sumažinant trąšų išplovimus iš dirvožemio.

  • Mažinti paviršinių vandens telkinių taršą, sumažinant trąšų išplovimus iš dirvožemio

TYRIMŲ SRITYS

​Dalyvavimas sudėtinguose mokslinių tyrimų ir inovacijų projektuose, finansuojamuose Europos Komisijos bendradarbiaujant su viešojo ir privačiojo sektoriaus partneriais.

Dalyvavimas daugiau nei 60 žemės ūkio ir aplinkosaugos projektų, finansuojamų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bendradarbiaujant su viešojo ir privačiojo sektoriaus partneriais;

 
 
LINKS
ABOUT

info@teraglobus.lt

Tel: +370 687 86725

Mokslininkų 12, LT-08412

Vilnius, Lietuva

SOCIAL
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon